Mangarap

Ano ang gusto mong abutin,

ano ang gusto mong maging?

Ano ang kakayahan mo?

Huwag mong pakinggan ang mga bulong,

bulong na nagsasabing hindi mo kaya,

na hindi mo kayang harapin ang dilim.

Ang dilim na nagsasabing nag-iisa ka lang,

sa hamon ng buhay na ating hiniram lamang.

~ Jaea Bitao